Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jędrzejczyk Idalia
Idalia Stefania Jędrzejczyk
ur. w 1938 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020

Biogram

Idalia Jędrzejczyk od 1980 r. była zastępcą przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” w Sandomierzu. Od października do listopada 1981 r. była w grupie negocjacyjnej ds. praworządności w Regionalnym Komitecie Strajkowym Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli. W związku z tą działalnością w dniu 17 grudnia 1981 r. została zatrzymana i w dniu 18 grudnia 1981 r. internowana w Areszcie Śledczym w Nisku. Następnie w okresie od 13 stycznia 1982 r. do 29 kwietnia 1982 r. przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Ponadto na wniosek Wydziału IV KWMO w Tarnobrzegu objęto ją zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych na okres od 3 lutego 1982 r. do 3 lutego 1984 r. W latach 80-tych wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej