Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Doktór Jan
Jan Doktór
ur. w 1952 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018

Biogram

W pierwszej połowie lat 80. był zatrudniony w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie pracował jako tłumacz z języka niemieckiego. W 1982 r. współzakładał, a następnie redagował pismo „Tygodnik Wojenny”. Od 1985 r. zajmował się redagowaniem i drukowaniem pisma „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych". W 1984 r. został zatrzymany za wznoszenie „wrogich okrzyków", a następnie skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę 2 miesięcy aresztu w zawieszeniu na 6 miesięcy. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków