Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Makarewicz Anna
Anna Helena Makarewicz
ur. w 1947 roku w m. Międzyrzec Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012

Biogram

Była działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Białej Podlaskiej. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, następnie przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, w której pracowała na stanowisku kierownika laboratorium. W latach 1982-1989 prowadziła we własnym mieszkaniu magazyn prasy niezależnej, m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Kos”, „Wiadomości Podlaskie”, „Metrum”, „Gazeta Podlaska”, ulotek, książek. Zajmowała się także ich kolportażem. W związku z prowadzoną działalnością rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1988.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN