Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Antoni Mieczysław Szydełko
ur. w 1936 roku w m. Cierpisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013

Biogram

Był pracownikiem Łańcuckiej Fabryki Śrub. W 1980 r. współtworzył struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie tego zakładu pracy. Pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Był kolporterem wydawnictw podziemnych, a także należał do nielegalnej grupy kolportażowej działającej na Wydziale Remontów Łańcuckiej Fabryki Śrub oraz na terenie Łańcuta i okolic. Ze względu na prowadzoną działalność był zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN