Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zdzisław Bronisław Posiedzik
ur. w 1946 roku w m. Skierniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020

Biogram

Zdzisław Podsiedzik od września 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych „Rawent” w Skierniewicach, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. 13.12.1981 r. został internowany pod zarzutem rozpowszechniania i kolportowania informacji krytycznych wobec partii i rządu PRL oraz nawoływania do niepokojów społecznych. Do 7.04.1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, po opuszczeniu którego przez dwa lata podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem kontynuowania działalności związkowej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej