Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ryszard Szymański
ur. w 1960 roku w m. Zaklików
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 404/2013

Biogram

W grudniu 1981 r. uczestniczył w strajkach w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w walcowni Huty im. Lenina w Nowej Hucie. W dniach od 17 grudnia 1981 r. do 28 stycznia 1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Rzeszowie-Załężu.
W 1984 r. został zatrudniony w Hucie Stalowa Wola (HSW). W 1985 r. został powołany do odbycia służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy w Zamościu, z której został wyrzucony po odmówieniu złożenia przysięgi na wierność ZSRR. W październiku 1987 r. włączył się w działalność Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników HSW. W 1988 r. uczestniczył w strajkach w HSW, należał do Komitetu Strajkowego. Dwukrotnie był skazywany na kary grzywny przez Kolegium Rejonowe do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa Wola: 27 października 1988 r. za odmowę przyjęcia karty powołania na krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe oraz 30 listopada 1988 r. za działalność w NSZZ „Solidarność”. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy MO i SB, w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję. Posiadał zastrzeżenia wyjazdu do wszystkich krajów świata od 11 lutego 1982 r. do 18 grudnia 1983 r. Nielegalną działalność kontynuował do 1989 r. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1984 oraz 1988-1990.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej