Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Hieronim Rawiński
ur. w 1939 roku w m. Kiejstutowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012

Biogram

Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni. Z powodu zaangażowania w działalność związkową został internowany 13 grudnia 1981 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, gdzie przebywał do chwili zwolnienia 18 marca 1982 r. W połowie lat 80. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa z powodu działalności w podziemnych strukturach Związku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN