Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Flasz Bogdan
Bogdan Jan Flasz
ur. w 1952 roku w m. Oleśnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015

Biogram

Pan Bogdan Flasz był uczestnikiem strajków w kopalni Manifest Lipcowy od 13- 15 XII 1981 r. oraz od 15 VIII- 3 IX 1988 r. 
Był kolporterem wydawnictw podziemnych, angażował się w pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów