Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Hennel Zbigniew
Zbigniew Antoni Hennel
ur. w 1959 roku w m. Kędzierzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 56/2017

Biogram

Na początku lat 80. był studentem Politechniki Warszawskiej. Należał do grupy osób, które 10 września 1980 r. powołały Komitet Założycielski Niezależnego Związku Studentów, a po powołaniu do życia w dniu 19 września 1980 r. Niezależnego Zrzeszenia Studentów, organizował jego struktury na Politechnice Warszawskiej. Był członkiem redakcji „Informatora Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej”, pisma wydawanego od 14 stycznia 1981 r. do grudnia 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność konspiracyjnych struktur NZS oraz współpracował z Grupami Oporu „Solidarni”. Drukował i kolportował nielegalne materiały przygotowywał manifestacje, rozwieszał transparenty.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków