Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ludwikowski Edward
Edward Antoni Ludwikowski
ur. w 1950 roku w m. Niegowonice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012

Biogram

Był działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Pełnił funkcję Przewodniczącego Koła Wiejskiego NSZZ „Solidarność” RI w Niegowonicach, był członkiem zarządu Koła Gminnego NSZZ „Solidarność” RI w Łazach, oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego NSZZ „Solidarność” RI w Katowicach. Po 13 grudnia 1981 r. nie zaprzestał nielegalnej działalności, m.in. usuwał komunikaty informujące o wprowadzeniu stanu wojennego zamieszczone na terenie Niegowonic i Rokitna Szlacheckiego, a także rozklejał własnoręcznie sporządzone ulotki o treściach antypaństwowych. W dniu 31 grudnia 1981 r. został internowany. Do 28 lipca 1982 r. przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach. Po zwolnieniu SB podjęła wobec niego szereg działań nękających, m.in.: wielokrotnie wzywano go na „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze”, przeprowadzano przeszukania jego domu, inwigilowano poprzez tajnych współpracowników SB, a w biurze paszportów zastrzeżono mu możliwość wyjazdów za granicę.

Biogram opracowano na podstawie:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN