Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Maciej Furmanek
ur. w 1967 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016

Biogram

Maciej Furmanek w latach 1988–1990 był uczestnikiem akcji protestacyjnych organizowanych przez Ruch „Wolność i Pokój”. Brał udział m.in. w marszach przeciwko funkcjonowaniu huty w Siechnicach, przerwania budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu czy w marszach wielkanocnych przeciw stacjonowaniu wojsk Armii Radzieckiej w Polsce. W maju 1989 r. uczestniczył w głodówce na wrocławskim Rynku, będącej wyrazem solidarności ze strajkującymi studentami z Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W tym samym roku współtworzył Komitetu Organizacyjny NSZZ „Solidarność” przy wrocławskiej Elektrociepłowni oraz wspomagał kampanię wyborczą Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” we Wrocławiu.
W 1988 r. został zatrzymany za udział w manifestacji w obronie strajkujących robotników w Stoczni Gdańskiej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej