Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Głowacki Adam
Adam Mirosław Głowacki
ur. w 1959 roku w m. Głowno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Był członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych Nr 3 w Głownie. W dniu 14 grudnia 1981 r. został internowany, na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi, i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, a następnie przeniesiono go do Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu. Wolność odzyskał 23 lipca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN