Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Karski Henryk
Henryk Karski
ur. w 1951 roku w m. Nietulisko Małe
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013

Biogram

Był pilotem 41. pułku lotnictwa myśliwskiego w 4. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku. W drugiej połowie lat 70. rozpowszechniał w swojej jednostce nadawane przez Radio Wolna Europa informacje uznawane wówczas za „wrogie politycznie”. Za swoje postępowanie został od dnia 9 marca 1979 r. odsunięty od lotów i przeniesiony na stanowisko starszego technika sekcji zaopatrzenia. Według opinii przełożonych „jego interpretacja problemów społeczno- politycznych i gospodarczych w kraju zmierzała do podważenia linii politycznej partii i rządu, a budowana była w oparciu o wiadomości zaczerpnięte z wrogich Polsce ośrodków”. W rezultacie, nie mogąc wykonywać zawodu pilota wojskowego, został zmuszony do wystąpienia o zwolnienie go z zawodowej służby wojskowej, co nastąpiło w październiku 1980 r. Bez zatrudnienia pozostawał do września 1981 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN