Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bukowski Marek
Marek Paweł Bukowski
ur. w 1955 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020

Biogram

Marek Bukowski w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. odbywał ćwiczenia wojskowe w 19 Batalionie Saperów w Unieściu. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją  i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na szkolenie miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej