Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Leszek Brzezik
ur. w 1953 roku w m. Pierzchały
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012

Biogram

Był członkiem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładzie Transportu Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim, a także członkiem MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze - Oddział w Sokołowie Podlaskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie zaangażował się w działalność opozycyjną. Uczestniczył w pomocy osobom internowanym, organizując paczki żywnościowe. Był współorganizatorem uroczystości rocznicowych, a także czynnie uczestniczył w akcjach protestacyjnych organizowanych przez „Solidarność”. Ponadto sporządzał i rozpowszechniał ulotki i podziemne wydawnictwa na terenie Sokołowa Podlaskiego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej