Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bąk Bonifacy
Bonifacy Waldemar Bąk
ur. w 1945 roku w m. Żerniki Górne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Z zawodu prawnik, w latach 80. świadczył pomoc w sprawach legalizacji Konfederacji Polski Niepodległej oraz Polskiej Partii Niepodległościowej, udzielał porad prawnych represjonowanym członkom tych organizacji. Kolportował wydawnictwa niezależne KPN. Po wprowadzeniu stanu wojennego oraz w latach późniejszych prowadził, m.in. przy kościele parafialnym w Legionowie, bezpłatne biuro porad prawnych dla osób zatrzymanych za działalność opozycyjną.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN