Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Włodarek Kazimierz
Kazimierz Bolesław Włodarek
ur. w 1942 roku w m. Drawsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 143/2014

Biogram

Pan Kazimierz Włodarek w sierpniu 1980 r. brał udział w strajku zorganizowanym w KWK Manifest Lipcowy. Po zakończeniu strajku został oddelegowany do MKR Jastrzębie, gdzie pełnił funkcję łącznika – emisariusza utrzymującego łączność z ZKR-ami i MKR-ami innych województw. Spotykał się z pracownikami zakładów pracy w Pszczynie, Łodzi, Wałbrzychu, Radomiu. 
13 XII 1981 r. internowany w Jastrzębiu-Szerokiej, zwolniony 29 I 1982 r. 
W sierpniu 1988 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w KWK Manifest Lipcowy, który następnie przekształcił się w TKZ NSZZ „S”. Początkowo Pan Kazimierz Włodarek pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego TKZ. 
W 1988 i 1989 r. organizował liczne wiece i masówki na których występowano w obronie górników i poruszano sprawy socjalne, m.in. sprawę przywrócenia do pracy górników zwolnionych po strajku w sierpniu 1988 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej