Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łach Stanisław
Stanisław Łach
ur. w 1938 roku w m. Nozdrzec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016

Biogram

Stanisław Łach był od 1974 nauczycielem akademickim, wykładowcą w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, był członkiem Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego, przewodniczącym KZ w słupskiej WSP. W 1981 r. był delegatem na I WZD Regionu Słupsk, członkiem Zarządu Regionu Słupsk NSZZ „Solidarność”. W styczniu został 1982 r. odwołany ze stanowiska prodziekana Wydz. Historycznego WSP i zwolniony z pracy. Powtórnie zatrudniony został  w 1983 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t.3 Polska Północna, pod. red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, W-wa 2010
Igor Hałagida, NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego t.1, szkice do monografii, Gdańsk 2011