Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Miszalski Marian
Marian Bolesław Miszalski
ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012

Biogram

Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Został internowany 13 grudnia 1981r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, a następnie przeniesiony do ośrodka przy Zakładzie Karnym w Łowiczu. Wolność odzyskał 30 kwietnia 1982 r. Był znanym autorem licznych broszur i artykułów o treściach antykomunistycznych, współzałożycielem, współredaktorem podziemnego pisma „Kurs” oraz wydawnictwa Kurs. Równocześnie zajmował się kolportażem prasy bezdebitowej. Od 1986 r. należał do Konfederacji Polski Niepodległej. Od grudnia 1987 r. wszedł w skład tzw. „Niezależnego Towarzystwa Kulturalnego”, którego zadaniem było prowadzenie działalności samokształceniowej oraz kolportaż prasy niezależnej. W okresie swojej działalności był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN