Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nisau de Marek
Marek Nisau de
ur. w 1952 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

Aktywną działalność opozycyjną prowadził w latach 1981-1985. W tym czasie brał udział w drukowaniu oraz kolportażu wydawnictw bezdebitowych i ulotek sygnowanych przez podziemne struktury „Solidarności”. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 10 października 1983 r. podczas wykonywania prac poligraficznych w nielegalnej drukarni. Do dnia 22 grudnia 1983 r. przebywał w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. 31 marca 1984 r. Prokuratura Wojewódzka w Warszawie wydała postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, z okresem próby wyznaczonym na 2 lata.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków