Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kalicki Marian
Marian Kalicki
ur. w 1943 roku w m. Zemborzyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2020

Biogram

Od chwili powstania NSZZ „S” na terenie WSK Świdnik aktywnie zaangażował się w działalność tego związku. W latach 1982-1984 należał do konspiracyjnych struktur „Solidarności” w WSK. W ramach podziemnej Komisji Zakładowej zajmował się koordynacją zbiórki, zbieraniem składek członkowskich oraz rozdziałem darów dla internowanych. Za powyższe w styczniu 1984 r. został zatrzymany na 48 godzin. Postępowanie prokuratorskie wszczęte wobec M. Kalickiego umorzono 24.07.1984 r. na podstawie amnestii z 21.07.1984 r. W jego mieszkaniu w Świdniku odbywały się związkowe zebrania konspiracyjne. Mieszkanie poddane było przeszukaniu, a z Marianem Kalickim przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Brał także udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych np. w ślubowaniu wierności ideałom „Solidarności” w kościele na Poczekajce w Lublinie w dniu 26.11.1983 r. Formą represji zastosowaną wobec Mariana Kalickiego było również zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w okresie od 6.02.1984 r. do 2.05.1986 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN