Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sperka Zbigniew
Zbigniew Kazimierz Sperka
ur. w 1942 roku w m. Śmiłowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013

Biogram

W latach 80. był pracownikiem Zakładu Metalurgicznego „Pomet” w Pile, a także członkiem struktur NSZZ „Solidarność” w tym zakładzie pracy. W ramach działalności związkowej  organizował strajki, kolportował materiały „szkalujące ustrój i naczelne organa PRL”, jak również nawoływał do obalenia ustroju PRL i do nieposłuszeństwa wobec zarządzeń organów państwowych. W związku z tą działalnością decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Pile 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym we Wronkach, a następnie przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, skąd został zwolniony 6 marca 1982 r. W latach 1980-1988 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN