Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bolesław Ryszard Iracki
ur. w 1943 roku w m. Olbięcin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Był działaczem NSZZ „Solidarność”, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Związku przy PKS w Kępnie. Został internowany w okresie od 16 grudnia 1981 r. do 18  stycznia 1982 r. Przebywał w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Głogowie. Od grudnia 1982 r. był inwigilowany przez pion V KMMO/RUSW w Kępnie. Sprawę zakończono 20 czerwca 1986 r. z powodu zaprzestania wrogiej działalności.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej