Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Eugeniusz Grudzień
ur. w 1946 roku w m. Mazury
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 452/2013

Biogram

Był aktywnym uczestnikiem strajku w Stoczni Północnej w Gdańsku w czasie Grudnia 70’. Został wytypowany przez Służbę Bezpieczeństwa do zwolnienia z pracy i odbycia ćwiczeń wojskowych rezerwistów, do czego jednak ostatecznie nie doszło. Po wprowadzeniu stanu wojennego został skierowany do na ćwiczenia wojskowe, które odbywały się od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą. Szkolenie rezerwistów nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie zwalczaniu opozycji politycznej i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych. Nie miało również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN