Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kwiatek Adam
Adam Stanisław Kwiatek
ur. w 1950 roku w m. Opatów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020

Biogram

Był organizatorem i członkiem kół wiejskich Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność Wiejska”. W latach 1981-1985 zajmował się drukowaniem i kolportażem prasy nielegalnej i ulotek na terenie Opatowa. Uczestniczył w uroczystościach patriotycznych. Prowadził działalność w Duszpasterstwie Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Zajmował się organizowaniem pomocy osobom represjonowanym.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej