Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zygmunt Skalski
ur. w 1941 roku w m. Biały Jar
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Tarnowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej m.in. był jednym z organizatorów akcji solidarnościowej z represjonowanymi, które przeprowadzano w formie przerw w pracy. Był inwigilowany w okresie od stycznia 1982 r. do października 1983 r. W ramach represji Służba Bezpieczeństwa zastrzegła mu możliwość wyjazdów zagranicznych w okresie od kwietnia 1982 r. do kwietnia 1987 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN