Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Petriczuk Wiktor
Wiktor Petriczuk
ur. w 1946 roku w m. Gomel
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013

Biogram

Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zarządzie Portu Gdańsk oraz członkiem Komitetu Strajkowego Rejonu II ZPG w dniach 15 grudnia – 19 grudnia 1981 r. Został wytypowany do internowania w ramach sprawy kryptonim „Gotowość”. W okresie od 5 listopada 1982 r. do 7 grudnia 1982 r. był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia  w Strzebielinku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN