Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Tadeusz Malicki
ur. w 1947 roku w m. Strażów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015

Biogram

Tadeusz Malicki był pracownikiem Stoczni Gdańskiej. W okresie Stanu Wojennego w dniu 31 sierpnia 1982 r. w Gdańsku wziął udział w pokojowej manifestacji z okazji drugiej rocznicy podpisania  Porozumień Sierpniowych pod hasłami przywrócenia działalności NSZZ „Solidarność”, uwolnienia internowanych, aresztowanych i skazanych oraz zawarcia porozumienia narodowego. W trakcie demonstracji został zatrzymany i osadzony dnia 31 sierpnia 1982 roku w Zakładzie Karnym w Starogardzie Gdańskim. Za udział w pokojowej demonstracji Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Starogardu Gdańskiego na mocy art. 50 ust. 1 dekretu o stanie wojennym ukarało Pana Tadeusza Malickiego dwoma miesiącami aresztu i kosztami postępowania w wysokości 150 zł. W Zakładzie Karnym w Starogardzie Gdańskim w/w przebywał od 31.08.1982 r. do 29.10.1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN