Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Przybyszewski Jerzy
Jerzy Henryk Przybyszewski
ur. w 1947 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016

Biogram

Jerzy Przybyszewski pracował w Okręgowym Przedsiębiorstwie Surowców Wtórnych w Łodzi. 
W związku z prowadzoną przez niego działalnością opozycyjną w dniu 8 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia rezerwy do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i przydzielony do kompanii inżynieryjno-drogowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 2 lutego 1983 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN