Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Mirosław Morawski
ur. w 1952 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012

Biogram

Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Był współorganizatorem strajku w tym zakładzie, który miał  miejsce 14 grudnia 1981 r. Został  internowany od 15 grudnia 1981 r. na mocy decyzji nr 382 Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku z tego samego dnia, z uzasadnieniem, że „organizowałby strajki oraz demonstracje”. Został osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Jego zwolnienie nastąpiło 18 stycznia 1982 r. na mocy Decyzji nr 26 Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku o uchyleniu internowania z tego samego dnia. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN