Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Kowalczyk
ur. w 1947 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012

Biogram

Brał udział w zajściach grudniowych Gdyni w 1970 r., był członkiem Zakładowego Komitetu Strajkowego w „Dalmorze" w Gdyni, uczestniczył w manifestacji przed gmachem Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni. Za swoją działalność został w dniu 15 lub 16 grudnia 1970 r. aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Wejherowie, z którego został zwolniony 20 grudnia 1970 r. 
Figuruje na listach osób przeznaczonych do zwolnienia,  wcielenia do WP,  wytypowanych do zastosowania PP (podsłuchu pokojowego) oraz w wykazie osób mających być objętych ,,ankietą osoby badanej". 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN