Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sajboth Krzysztof
Krzysztof Józef Sajboth
ur. w 1949 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2013

Biogram

W latach 1980-1981 był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Hucie im. Lenina w Krakowie–Nowej Hucie, pracownikiem Sekcji Informacji i Kultury Komisji Robotniczej Hutników. Uczestniczył w strajku okupacyjnym w Hucie im. Lenina w dniach 13 – 16 grudnia 1981 r., który przeprowadzono w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Podczas protestu był członkiem Komitetu Strajkowego, przyczynił się między innymi do uruchomienia działającej na terenie huty Radiostacji „Wolna Polska”. Uniknąwszy zatrzymania podczas likwidacji strajku, ukrywał się starając się jednocześnie kontynuować działalność związkową w warunkach konspiracyjnych. Po zatrzymaniu w dniu 13 maja 1982 r. został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach oraz Łupkowie. Wolność odzyskał 28 lipca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej