Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Tadeusz Dobkowski
ur. w 1959 roku w m. Żory
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2014

Biogram

Pan Tadeusz Dobkowski w latach 80-tych aktywnie uczestniczył w działaniach legalny, a później zdelegalizowanych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Na przełomie sierpnia i września 1980 r. był uczestnikiem strajku w kopalni węgla kamiennego „ZMP” w Żorach. 
W dniach 13-15 XII 1981 r. brał udział w strajku na KWK „ZMP” przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, który został spacyfikowany przez siły porządkowe. 
W późniejszym okresie prowadził działalność w zdelegalizowanych strukturach „Solidarności” m.in. poprzez kolportaż ulotek, udział w demonstracjach czy poprzez pomoc represjonowanym działaczom opozycji. 
W sierpniu 1988 r. wziął udział w strajku na KWK „ZMP”, który zostaje spacyfikowany. Pełnił wówczas funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Strajkowego.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

innych materiałów