Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marek Jerzy Grabek
ur. w 1956 roku w m. Zażółkiew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 447/2014

Biogram

Od listopada 1980 r. w „Solidarności”, członek Komitetu Założycielskiego w Spółdzielni Inwalidów „Kartodruk” w Krasnymstawie, gdzie następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Wchodził także w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Regionu Chełmskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności”, uczestnik zebrań konspiracyjnych. Z uwagi na powyższe oraz na rozpowszechnianie ulotek w dniu 18.05.1982 r., w jego domu przeprowadzono przeszukanie w wyniku którego został zatrzymany na 48 godzin i przesłuchiwany. W dniu 20.05.1982 r. został internowany. Przebywał w Zakładzie Karnym w Chełmie i w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie. Po zwolnieniu z internowania 24.07.1982 r. nie zaprzestał działalności, utrzymywał nadal kontakty z innymi działaczami struktur podziemnych "Solidarności" z Krasnegostawu. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

E. Wilkowski, Solidarność w Krasnostawskiem w latach 1980-1989, Chełm 2014

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN