Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Rudnicka Jadwiga
Jadwiga Rudnicka
ur. w 1931 roku w m. Sokołówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016

Biogram

Pani Jadwiga Rudnicka od września 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność”, a od grudnia 1980 r. przewodniczącą Komisji Zakładowej w Biurze Projektów „Prosynchem” w Gliwicach, tam też założyła filię Biblioteki Solidarności. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w pomoc działaczom opozycji, rodzinom osób internowanych i aresztowanych, organizowała spotkania samokształceniowe, gromadziła informacje o represjonowanych działaczach podziemia, które przekazywała Biskupiemu Komitetowi Pomocy Uwięzionym i Internowanym przy kościele św. Piotra i Pawła w Katowicach. 
Była również działaczką Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach oraz współorganizatorką mszy za Ojczyznę. 
W 1982 r. zmuszona do odejścia z pracy.	

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej