Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Nowicka Zofia
Zofia Nowicka
ur. w 1954 roku w m. Skierniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017

Biogram

Pani Zofia Nowicka od września 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność”. Była założycielem związku przy zakładzie pracy - PBM PW „Kombud” w Mysłowicach – a od grudnia 1980 r. przewodniczącą Komisji Zakładowej. W okresie od grudnia 1980 r. do września 1981 r. pełniła także funkcję przewodniczącej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Mysłowicach. 
13 XII 1981 r. została internowana w Zakładzie Karnym w Sosnowcu, następnie do marca 1982 r. przetrzymywana była  w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. 
Od maja 1983 r. Pani Zofia Nowicka została ponownie objęta obserwacją przez Służbę Bezpieczeństwa PRL, prowadzoną zarówno w miejscu pracy jak i miejscu zamieszkania. W toku realizowanych przeciw Pani Nowickiej działań, wykorzystywano osobowe źródła informacji, a także przeprowadzano z nią rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. 
Od kwietnia 1989 r., po zawiązaniu TKZ NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy PBM PW „Kombud” i obraniu Pani Zofii Nowickiej na funkcję wiceprzewodniczącej TKZ, została ponownie objęta kontrolą operacyjną. Sprawa prowadzona była przez SB do końca sierpnia 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN