Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kowalczyk Aleksander
Aleksander Bogumił Kowalczyk
ur. w 1961 roku w m. Pępice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015

Biogram

Pan Aleksander Kowalczyk od 1981 do 1989 r. był aktywnym działaczem zdelegalizowanego NSZZ Solidarność. 
W 1981 i 1988 r. był uczestnikiem strajku w kopalni „Borynia” w Jastrzębiu. 
Działał w strukturach drukarzy czasopism bezdebitowych, kolportował ulotki. 
Za udział w strajku w 1988 r. zwolniony z pracy. 
W lutym 1989 r. uczestnik II Walnego Zebrania Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN