Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sznajder Andrzej
Andrzej Karol Sznajder
ur. w 1965 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016

Biogram

Pan Adrzej Sznajder był najmłodszą osobą wśród internowanych w okresie stanu wojennego. Został zatrzymany 26 II 1982 r., najpierw przebywał w areszcie w KWMO w Katowicach, następnie został  umieszczony w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony w dniu 22 III 1982 r. 
Pan Andrzej Sznajder zajmował się kolportowaniem ulotek, czasopism oraz książek z tzw. drugiego obiegu. Razem z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu, do którego uczęszczał, współtworzył nielegalną organizację Ruch Młodzieży Niepodległej, która współpracowała z NSZZ „Solidarność”. Ponadto wspomniana organizacja inicjowała spotkania historyczne, podczas których poruszano  zagadnienia związane z  najnowszą historii Polski, przemilczane w obowiązujących programach nauczania. Celem organizacji było również udzielanie różnorodnej pomocy rodzinom osób internowanych. Ruch Młodzieży Niepodległej rozpracowywany był w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Desantowcy”, której jednym z figurantów był również Pan Andrzej Sznajder.
W powyższej sprawie  Służba Bezpieczeństwa PRL stosowała takie formy i metody pracy operacyjnej jak: przeszukania mieszkania, informacje przekazywane przez tajnych współpracowników oraz rozmowy profilaktyczno ostrzegawcze.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN