Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ryszard Jan Kaczmarek
ur. w 1953 roku w m. Sieraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013

Biogram

5 listopada 1982 r. został internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie nad Wisłą, gdzie przebywał na rzekomych ćwiczeniach rezerwistów do 3 lutego 1983 r. Powołanie na trzymiesięczne szkolenie nie miało jednak nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją, było próbą izolacji jej aktywnych działaczy i dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji: