Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Poll Zdzisław
Zdzisław Jan Poll
ur. w 1948 roku w m. Resko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018

Biogram

Zdzisław Jan Poll był pracownikiem Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Od sierpnia 1980 r. należał do „Solidarności”. W grudniu 1981 r. wszedł w skład Komitetu Strajkowego w SSR „Gryfia”. Aktywnie uczestniczył w drukowaniu i kolportowaniu pism drugiego obiegu. 
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie w dniu 28.08.1982 r. postanowił przedstawić Zdzisławowi Pollowi zarzuty, że w okresie od maja do sierpnia 1982 r. drukował i rozpowszechniał pismo „Ster – Głos Stoczni Podziemnych”. Zdzisław Poll został tymczasowo aresztowany na okres do 27.11.1982 r. , który później przedłużono do dnia 19.01.1983 r. Został skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Karę odbywał w Zakładach Karnych w Goleniowie oraz Potulicach. W lipcu 1983 r. został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary.
Po wyjściu na wolność nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej. Za swoją postawę został poddany licznym środkom represji, czego dowodem były bicia, zatrzymania i przesłuchania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jako osoba podejrzana o kolportaż i druk wydawnictw bezdebitowych, był systematycznie inwigilowany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin., poddawany rewizjom.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN