Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janusz Henryk Quaas
ur. w 1951 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach „Stomil” w Bydgoszczy. W ramach represji został powołany na ćwiczenia wojskowe w JW 1636 w Chełmnie, gdzie przebywał w okresie od 05 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Szkolenie nie miało nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa. Służyło odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i było dotkliwą represja polityczną wobec powołanych. Nie miało także oparcia w obowiązującym porządku prawnym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

K. Osiński, Zarys dziejów NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoskiego (1980-1990), Gdańsk 2010
K. Osiński, Województwo Bydgoskie. Wykaz osób z województwa bydgoskiego internowanych z powodów politycznych, [w:] "Trzynastego grudnia roku pamiętnego...", pod red. I. Hałagidy, Bydgoszcz-Gdańsk 2011

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN