Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Adam Marcin Kujawski
ur. w 1957 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012

Biogram

W ramach represji został powołany do wojska wraz z innym członkami „Solidarności” i skierowany do kontrolowania dróg dojazdowych do Warszawy. W okresie od 17 grudnia 1981 r. do 22 marca 1982 r. odbywał służbę wojskową w Jednostce Wojskowej nr 4829 w Górze Kalwarii. Zwolniony do domu ze względu na chorobę żony. Zasadniczą służbę wojskową odbywał w latach 1977-1979.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów