Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mazik Adam
Adam Stanisław Mazik
ur. w 1952 roku w m. Urzędów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013

Biogram

Był uczestnikiem strajków w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju od 13 grudnia  do 15 grudnia 1981 r. oraz od 15 sierpnia do 3 września 1988 r. W latach 80. był kolporterem wydawnictw podziemnych oraz angażował się w pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków