Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czerw Stefan
Stefan Czerw
ur. w 1933 roku w m. Kobylniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012

Biogram

W 1980 r. współtworzył struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice” w Knurowie, a następnie został wybrany członkiem Komisji Zakładowej. Z powodu aktywnej działalności związkowej 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju, Łupkowie, Szerokiej, Lublińcu-Kokotoku i Zabrzu. Wolność odzyskał 14 lipca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN