Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marian Juliusz Cyroń
ur. w 1954 roku w m. Lubliniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014

Biogram

Pan Marian Cyroń był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" przy Śląskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego "Lentex" w Lublińcu. Podejmował szereg działań mających na celu odzyskanie przez Polskę niepodległosci i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. 
Za głoszone poglądy, antysocjalistyczną postawę nawoływanie do strajku Pan Marian Cyroń został internowany. W okresie od 13 XII 1981 r. do 9 III 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu oraz Kokotku. 
Od grudnia 1981 r. do odwołania wobec w/w został zastosowany zakaz wyjazdów za granicę.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN