Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jadwiga Jeżewska
ur. w 1950 roku w m. Wysoczyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

W latach 1986-1989 była drukarzem Niezależnego Wydawnictwa Książkowego Wers i Prawego Marginesu – podziemnych wydawnictw Solidarności Walczącej, działających w Warszawie. W mieszkaniu w Warszawie, w którym zamieszkiwała wraz z mężem, działała w tych latach podziemna drukarnia, którą wspólnie obsługiwali.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów