Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Perlak Tadeusz
Tadeusz Perlak
ur. w 1956 roku w m. Kożuchów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

W latach 1982 - 1989 był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie województwa zielonogórskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził działalność podziemną: ukrył przed SB dokumentację związkową, przekazywał wiadomości od internowanego Andrzeja Perlaka, swojego brata, członkom związku. Pełnił też funkcję łącznika z „Solidarnością Walczącą”, Agencją Informacyjną „Solidarności” oraz Krajową Agencją Terenową. Działał również w Duszpasterstwie Rolników Diecezji Gorzowskiej, pomagając w organizacji sympozjów, spotkań i pielgrzymek oraz kolportując ulotki. Ponadto był członkiem konspiracyjnej Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarności” w latach 1987 - 1988.   

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

M. A. Perlakowie, Nowosolska „Solidarność”. Relacje, wspomnienia, dokumenty (wrzesień 1980 – czerwiec 1990), Poznań 2013