Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Samek Felicja
Felicja Faustyna Samek
ur. w 1958 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 25/2017

Biogram

Felicja Faustyna Samek była w 1980 r. pracownikiem w Zakładach Okrętowych  i Urządzeń Elektrycznych „ELMOR” w Gdańsku i członkiem NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. W swoim mieszkaniu w Gdańsku  zorganizowała nielegalną drukarnię, przygotowując materiały i ulotki bezdebitowe.  W związku z działalnością związkową została 11 sierpnia 1982 r.  zatrzymana , a następnie aresztowana i osadzona  w Areszcie Śledczym w Gdańsku . Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 18 grudnia 1982 r.  skazana na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata i grzywnę 40 tyś  zł. oraz zapłatę kosztów sądowych. Z aresztu została zwolniona 20 grudnia 1982 r. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 12 marca 1984 r. darowano jej karę pozbawienia wolności, 40 tyś zł. grzywny oraz nieściągnięte grzywny i opłaty sądowe. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Arkadiusz Kazański „Kontynuowali działalność związkową…”. Sądzeni z powodów politycznych w województwie gdańskim (1981-1983), Gdańsk 2012