Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Walczak Bolesław
Bolesław Leon Walczak
ur. w 1949 roku w m. Kajetanowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016

Biogram

 Bolesław Walczak pracował w Przedsiębiorstwie Sprzętowo-Transportowym Budownictwa Rolniczego w Olsztynie, był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. 
W stanie wojennym został powołany na ćwiczenia rezerwy do obozu wojskowego w Chełmnie nad Wisłą, gdzie przebywał od 8 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia wojskowe.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN