Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Palinka
ur. w 1935 roku w m. Łukowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2013

Biogram

W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zaangażowanym w tworzenie struktur związkowych w Zakładach Przemysłu Metalowego w Biłgoraju. W 1980 r. jako organizator akcji protestacyjnej w Zakładach Metalowych został objęty przez Służbę Bezpieczeństwa kontrolą operacyjną. Za prowadzenie działalności związkowej w strukturach „Solidarności” został internowany 13 grudnia 1981 r. Do 30 kwietnia 1982 r. przebywał kolejno w ośrodkach w Zakładzie Karnym w Krasnymstawie, Włodawie i Lublinie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN